Adatkezelési nyilatkozat

Személyes adatainak védelmére fokozott hangsúlyt fektetünk, ezért a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzítjük az ilyen adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az MTK a webshop.mtk.hu weboldal és annak aloldalai üzemeltetésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában hozott, az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvében foglaltakra figyelemmel alkotta meg.

MTK a harmadik személyek (a továbbiakban: "Felhasználók") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.

 

Adatok gyűjtése

Felhasználók a honlapon egyrészről a honlap használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk útján, másrészről a regisztráció során, illetve webáruházban történt vásárlás esetén -a Felhasználó által kifejezetten megadott személyes adatok útján- adhatnak meg magukról információkat, adatokat.

Az MTK kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók a webshop.mtk.hu weboldalon történő regisztráció, illetve a weboldalon található on-line áruházból történő rendelés során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az MTK rendelkezésére, és amelyeknek az MTK által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

Amennyiben a Felhasználó a honlapra nem regisztrál úgy az adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Honlapunkat tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek (regisztráció). Amikor honlapunkat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait az MTK-n belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását. A honlapra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon követése, és a honlappal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

 

A cookie-k használata

Néhány weboldalon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

A cookie-k esetén a 2002/58/EK irányelv szerint elegendő a hallgatólagos beleegyezés, ami azt jelenti, hogy Önt a weboldal meglátogatása esetén az érintett cookie-k beállításakor külön nem értesítjük, nem hívjuk fel külön egyedileg a figyelmét (külön előzetes hozzájárulás nem szükséges). Az adott látogatás idejére vagy azon túl is mentünk el cookie-kat, amelyeknek az érvényességét 2 évben határozzuk meg.

 

A következő cookie-kat kezeljük:

 1. Harmadik féltől származó Cookie-k:
  1. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookie-kat a böngészőjében.
  2. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref).  Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.
 2. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.
 3. Registration cookie - Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.
 4. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző lap bezárásával, elnavigálással törlődik.
   

A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat, például nem tud belépni, regisztrálni. Az interneten számos leírást talál ezzel kapcsolatban például http://www.google.hu keresőn keresztül.

 

Személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása

Személyes adatokat a honlapon történő regisztráció, illetve vásárlás és az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat kitöltése során gyűjtünk. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a MTK weboldalán regisztrálnak és oldal ehhez kötött szolgáltatásait szeretnék használni, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a MTK, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig a felhasználási célok („A felhasználás céljai” bekezdés) szerint kezeljék. Az Ön személyes adatai az MTK-nál, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és felelnek velünk szemben. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.

Az Ön által számunkra megadott személyes adatok felhasználásának felügyeletét mi látjuk el, és önállóan felelünk az adatkezelésért.

Regisztráció esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

 1. vezetéknév és keresztnév
 2. e-mail cím
 3. felhasználói azonosító
 4. felhasználói jelszó;
 5. opcionálisan megadható adatok: telefonszám, lakcím, tartózkodási hely

 

Amennyiben a Felhasználó a webáruházban rendelést ad le, a Felhasználó köteles megadni a lakóhelyét, tartózkodási helyét, és amennyiben a lakcím, vagy tartózkodási hely eltér a szállítási címtől, akkor a szállítási címét. Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a Felhasználó kért-e e-mail hírlevelet, a rendelést mikor adta le és milyen szállítási módot választott.

Az MTK nyilvántartja továbbá, hogy az adott regisztráló elmúlt-e 16 éves vagy sem. E vonatkozásban milyen adatot adott meg magáról.

Az MTK Adatvédelmi Nyilvántartási Azonosítója: NAIH-77096/2014.

Adatvédelmi kapcsolattartó: Szegő Tibor, elérhetőség: szego.tibor@mtk1888.hu

 

A felhasználás céljai

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni.

A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a regisztrált felhasználók azonosítása, a megrendelések kezelése, szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült vitás kérdések rendezése, a felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, reklámcélú küldemény, ajánlat, hirdetési anyag, hírlevél küldése

Amennyiben regisztrál oldalunkon, a regisztrációval egyidejűleg elfogadja honlapunk adatvédelmi nyilatkozatát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a honlappal és az MTK-val kapcsolatban tájékoztatást, reklámcélú és egyéb hírlevelet (amennyiben az erre vonatkozó hozzájáruló mezőt Ön kipipálta), szegmentációt (kategorizálást), vagy DM üzenetet küldjünk az Ön részére, illetve hogy szolgáltatásaink bővítése céljából információt kérjünk Öntől, illetve hogy az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése céljából kapcsolatba lépjünk Önnek, illetve, hogy felkérjük piackutatásban történő részvételre, kérdőívek kitöltésére.

 

Hírlevél

A hírlevélre feliratkozott Felhasználók számára az MTK ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet –elsősorban e-mail útján- újdonságairól rendszeres időközönként a Felhasználó e-mail címére. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást az MTK biztosítja.

 

A jogok érvényesítése

Személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, a mindenkori adatfeldolgozó személyéről a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy az MTK irodába (Magyar Sportok Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV.405. sz.) küldött levélben kérhet felvilágosítást. Ön jogosult az MTK részére megadott személyes adatainak helyesbítését, módosítását, zárolását, törlését kérni, illetve az adatkezelést bármikor megtiltani.

Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ehhez csak egy e-mailt kell küldenie a Kapcsolat menüpontban megadott címre. Ebben az esetben regisztrációja törlődik a rendszerből.

Amennyiben Ön nem ért egyet az MTK sérelmesnek tartott eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), az eljárás ellen panasszal élhet az alábbi Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

telefon: 06 -1- 391-1400

telefax: 06-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatok tárolásának időtartama

MTK a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból. Amennyiben regisztrációját törölni kívánja, kérjük, küldjön levelet a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy küldjön levelet a megadott elérhetőségeinkre. 

 

Biztonság

Az MTK technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön az MTK számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzunk bármely harmadik személy általi esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

 

Gyermekek

A gyermekek személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 16 év alatti személytől származó adatokat csak szülő vagy a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulással gyűjtünk és dolgozunk fel. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba az MTK-val a Kapcsolat menüpontban, illetve a lentmegadott elérhetőségek bármelyikén. Az internet folyamatos fejlődése miatt időnként módosítanunk kell adatvédelmi nyilatkozatunkat. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk.

Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk.

 

Adatkezelő:

Magyar Testgyakorlók Köre

Székhely: Új Hidegkuti Nándor Stadion 1087 Budapest Salgótarjáni út 12-14.

Bejegyző végzés száma: Pk.61927/1990

Nyilvántartási szám: 1500

Nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 199804651-2-42

Telefon: +361-3251749

Fax: +361-4606833